Pentuvälitys

Täältä löytyvät suunnitteilla olevat pentueet, syntyneet pentueet ja uutta kotia etsivät volpinot.

 

Päästäkseen listalle pentueiden tulee täyttää vanhempien osalta seuraavat terveystutkimukset:

Molempien vanhempien tulee olla:
  • Silmäpeilattuja ja polvitutkittuja
  • PLL (primäärinen linssiluksaatio)- & vWD1 (von Willebrandin tauti, tyyppi 1)-testattuja (elleivät ole omien vanhempiensa puolesta geneettisesti normaaleja)

PLL:n ja vWD1:n osalta hyväksyttävät yhdistelmät ovat:

  • normaali x normaali
  • normaali x kantaja
  • normaali x sairas

Pentue pääsee listalle vasta kun vanhempien silmäpeilaus ja polvitutkimukset näkyvät SKL:n Koiranetissä. Jos ulkomainen koira ei ole SKL:n rekisterissä, tulee tutkimuksista lähettää kopiot pentuvälitystä hoitavalle.

Kasvattajan on oltava Suomen Volpino Italiano ry:n jäsen. Kasvattaja lähettää yhdistykselle (volpparitoimitus@gmail.com) pentueen tiedot ja omat yhteystietonsa. Kasvattajan tulee ilmoittaa kun pennut eivät ole enää välityksessä. Kasvattajan tulee olla täyttänyt pentueraportti.

Uutta kotia etsivän koiran tiedot ilmoitetaan samaan tapaan yhdistykselle, ilmoittajan tulee olla SVI:n jäsen.


SYNTYNEET PENTUEET


PENTUJA SUUNNITTEILLA


UUTTA KOTIA ETSIVÄT

ITALIANTUONTI UROSPENTU ETSII SIJOITUSKOTIA

Biagio Dei Piccoli Guardiani s.21.10 2022

Tämä valloittava tulevaisuuden toivo etsii yhteistyökykyistä, sitoutunutta, koirakokemusta omaavaa kotia mahdollisimman läheltä pirkanmaata. Tulevaisuuden kodilta toivotaan kiinnostusta koiranäyttelyihin. Poika on luonteeltaan avoin, äärimmäisen rohkea, itsevarma ja pentumaiseen tyyliin myös melkoisen rasavilli. yhteydenotot s.postilla kaisahanna@hotmail.com


*PLL = Primäärinen linssiluksaatio. Perinnöllinen silmäsairaus (normaali=terve, ei kanna taudinaiheuttaja geeniä; kantaja=terve, kantaa perimässään geeniä; sairas=koira on geneettisesti sairas)

**vWD1 = von Willebrandin tauti, tyyppi 1. Perinnöllinen verenvuototauti (normaali=terve, ei kanna taudinaiheuttaja geeniä; kantaja=terve, kantaa perimässään geeniä; sairas=koira on geneettisesti sairas)