Jalostussuositukset

Volpino italiano on pitkäikäinen ja perusterve rotu. Muun muassa Suomessa on muutama 16 vuoden iän saavuttanut volpino. Suomessa volpinoita tutkitaan aktiivisesti myös DNA-testien avulla.

Koirarekisteriohje uudistuu vuoden 2023 alussa

Jalostussuositukset 2022

Suomen Volpino Italiano ry on laatinut jalostussuositukset kasvattajien ja pentujen ostajien tueksi ylläpitämään ja kehittämään rodun terveyttä ja luonnetta.
Seuraavat ominaisuudet suositellaan huomioitavaksi kaikissa yhdistelmissä perustuen rodun terveystilanteeseen:

1. Polvet:

Polvilumpioluksaatiot ja ristisideongelmat ovat volpino italianojen suurin terveysongelma.
Pentueen vanhempien tulee olla virallisesti polvitutkittu.

Polvitutkimushetkellä koiran tulee olla täyttänyt 12 kk. Alle kolmen vuoden ikäiselle koiralle annettu
virallinen polvilumpioluksaatiolausunto on voimassa 24 kuukautta. Yli 3-vuotiaana tehty virallinen polvitutkimus on voimassa koiran eliniän.
Rekisteröinnin raja-arvo on polvilumpioluksaation aste 1. Polvituloksen 1 saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen 0 saaneen koiran kanssa.

 

2. Silmät:
Jalostuskoirien tulee olla virallisesti silmätarkastettuja. Tutkimushetkellä koiran on oltava iältään vähintään 12 kk. Silmätarkastuslausunto ei saa  olla kahta vuotta vanhempi astutushetkellä.
Volpino italianoilla on todettu silmäsairaus PLL (primaarinen linssiluksaatio), jonka kantajat todetaan geenitestillä. Kantaja tulee yhdistää vain ei-geenivirhettä kantavaan yksilöön. Linssiluksaatio-geenitestin saamisen jälkeen Suomessa ei ole syntynyt yhtään PLL-sairasta koiraa. Vaikka yhdistetyt  koirat olisivat normaaleja esim. PLL tai vWD1 suhteen, kannattaisi DNA-testit ottaa noin 3 sukupolven välein.

Jalostuksesta poissulkevat silmäsairaudet ovat:
PLL primaarinen linssiluksaatio, PRA verkkokalvon etenevä surkastuma sekä HC perinnöllinen katarakta (kaihi). Diagnoosi ”muu vähämerkityksellinen kaihi” ei kuitenkaan sulje koiraa pois jalostuksesta.
3. Geenitestit:
Jalostuskoira on geenitestatattava PLL, vWD1, BMP3 ja SMOC2 osalta. Näiden geenitestien tulokset on huomioitava yhdistelmissä. Kantajaa ei saa yhdistää toiseen kantajaan. Kiharakarvaisuutta aiheuttavaa geenivarianttia tulee myös seurata yhdistelmissä.
Hyväksyttävät yhdistelmät PLL, vWD1, BMP3 ja SMOC2 osalta ovat:
normaali x normaali > 100 % pennuista normaaleja
normaali x kantaja > 50 % normaaleja, 50 % kantajia
normaali x sairas > 100 % kantajia
Kahta kantajaa tai kantajaa ja sairasta ei saa yhdistää. Vanhempien testitulosten perusteella terveitä koiria voi käyttää kahden sukupolven ajan, kolmas sukupolvi suositellaan testattavaksi geenitestillä.
4. Hampaat:
Sallittuja hammaspuutoksia ovat P1 ja M3. Jos hampaita puuttuu 3 tai enemmän, suositellaan, että koiran hampaat röntgenkuvataan ennen jalostuskäyttöä. Röntgenissä katsotaan, ovatko puuttuvien hampaiden aihiot olemassa. Mikäli aihiot löytyvät, koiraa voi käyttää jalostukseen,
mikäli ne puuttuvat jalostuskäyttöä ei suositella. Koiralle, jolta puuttuu muita kuin sallitut P1 ja M3, tulee valita partneriksi koira, jolla on rodussa hyväksytty hampaisto. Jos hampaita puuttuu enemmän
kuin 3, jalostuskäyttöä tulisi harkita.
Rodussa esiintyy parodontiittia joka tulee huomioida jalostuksessa. Jalostusyhdistelmissä tulisi huomioida ja välttää yhdistämästä kahta koiraa joilla on kapeat ja lyhyet alaleuat.
5. Sukusiitos:
Yhdistelmän sukusiitosprosentti ei ylitä 6,25 % (serkusparitus) 4 sukupolven ajalta.
6. Terveyskysely:
Jalostukseen käytetyistä koirista täytetään terveyskysely, jota hyödynnetään JTO:n laatimisessa, seuraamisessa ja päivittämisessä.
7. Luonne:
Volpino on luonteeltaan erittäin pirteä, eloisa, iloinen ja leikkisä. Jalostukseen käytettävillä koirilla kannattaa kiinnittää huomiota myös luonteeseen. Liian arkaa tai vihaista koiraa ei suositella käytettäväksi ja vanhempien luonteet on suositeltavaa katsoa toisiaan tasapainoittaviksi.
Lisäksi suositellaan kiinnittämään huomiota seuraaviin terveystuloksiin rodun terveystilanteen kartoittamiseksi ja tilanteen kehittämiseksi:
8. Jälkeläismäärät:
Yksittäisen koiran jälkeläismäärä suositus 2016-2020 otannasta laskettuna 5 % on 8 kpl.
9. Lonkat:
Suositellaan, että koira on virallisesti lonkkakuvattu. Raja-arvona suositellaan D-lonkkaa. D-lonkkaiselle tulee käyttää A- tai B-lonkkaista partneria.
10. Kyynärnivel:
Suositellaan, että koira on kuvattu virallisesti kyynärnivelistään. Kyynärnivelen raja-arvoksi suositellaan 1. 1 raja-arvo lausunnon saaneelle koiralle tulee käyttää partneria, jolla on terveet kyynärnivelet (0).
11. Ikä:
Nartun pitää olla astutushetkellä vähintään 2-vuotias, mielellään lähempänä kolmea vuotta. Ensikertalaisen nartun yläikärajaksi suositellaan 5 vuotta. Myös uroksen suositellaan olevan astutushetkellä 2-vuotias.
Jalostusuroksella tulee olla normaalit kivekset.
12. Virheet:
Yhdistelmässä on vältettävä samoja rotumääritelmän esittämiä vakavia virheitä ja puutteita. 
13. Sairaudet:
Sairasta koiraa ei saa käyttää jalostukseen.
14. Synnytys:
Narttua, jolle on tehty keisarinleikkaus kaksi kertaa, ei suositella jalostukseen.
15. Jälkeläismäärä:
Koiran rekisteröityjen jälkeläisten määrä saa olla enintään 15 pentua.
Viimeinen rajan ylittävä pentue rekisteröidään kuitenkin kokonaisuudessaan.
Samalle yhdistelmälle rekisteröidään vain yksi pentue.
Urosten jälkeläismäärän tulee jakautua mahdollisimman tasaisesti eri vuosille. 

Suomen Volpino Italiano ry kerää tietoa volpinoista jalostuksen tavoiteohjelmaa varten. Suomen Kennelliitto edellyttää kaikilta roduilta Jalostuksen tavoiteohjelmaa (JTO). Kyselyn voit täyttää nykyisistä tai jo edesmenneistä volpinoista. Kaikki vastaukset ovat arvokkaita rodun terveyden säilyttämiseksi. Kiitämme käyttämästäsi ajasta rodun terveyden eteen. Kyselyyn pääset vastaamaan tästä