Jalostus ja terveys

Volpino italiano on pitkäikäinen ja perusterve rotu. Volpinoiden perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma (PEVISA) astuu voimaan 1.7.2023. Polvet ovat volpino italianojen suurin terveyshaaste niinkuin monella muulla pienikokoisella rodulla.

PEVISA

-Pentueen vanhemmilla tulee astutushetkellä olla voimassa oleva vähintään 12 kk iässä tehty polvitutkimus- ja silmätarkastuslausunto.

-Rekisteröinnin raja-arvona on polvilumpioluksaation aste 1.

-Polvitutkimustuloksen 1 saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen 0 saaneen koiran kanssa.

-Silmätarkastuslausunto ei saa astutushetkellä olla 24 kk vanhempi. Koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä, jos sillä on todettu perinnöllinen katarakta (kaihi), PLL primaarinen linssiluksaatio tai PRA verkkokalvon etenevä surkastuma. Diagnoosi ”muu vähämerkityksellinen kaihi” ei kuitenkaan sulje koiraa pois jalostuksesta.

-Astutushetkellä nartun tulee olla vähintään 24 kk ikäinen ja uroksen vähintään 18 kk ikäinen.

-Koiralla saa olla korkeintaan 15 jälkeläistä. Viimeinen rajan ylittävä pentue rekisteröidään kokonaisuudessaan.

-Ulkomaisia koiria koskeva toistaiseksi voimassa oleva poikkeus: Ei vaadita PEVISA-tutkimuksia (urokset 2 pentuetta, nartut 1 pentue).

Jalostussuositukset

Jalostussuositukset on laadittu kasvattajien ja pennun ostajien tueksi ylläpitämään rodun terveyttä ja luonnetta.

Seuraavat ominaisuudet suositellaan huomioitavaksi kaikissa yhdistelmissä perustuen rodun terveystilanteeseen:

1. Polvet

Jalostuskoirilta suositellaan tutkituttamaan polvet myös vanhempana. Toivotaan, että astutushetkellä polvitulos ei ole kahta vuotta vanhempi. Ristiside tai polvilumpioluksaatio operoitua koiraa ei saa käyttää jalostukseen.

2. Silmät

Suositellaan, että yksilölle, jolla esiintyy runsasta värjäävää silmävuotoa, käytetään partneria, jolla ei ole silmävuotoa. Kahta koiraa, joilla on sama lisälöydös, ei suositella yhdistettäväksi.

3. Geenitestit

Jalostuskoirat on geenitestattava primaarisen linssiluksaation (PLL) osalta.

Näiden geenitestien tulokset on huomioitava yhdistelmissä. Kantajaa ei saa yhdistää toiseen kantajaan.

Ainoat hyväksyttävät yhdistelmät PLL osalta ovat:

normaali x normaali: 100 % pennuista normaaleja

normaali x kantaja: 50 % normaaleja, 50 % kantajia

Suositellaan, että yhdistelmissä huomioidaan myös vWD1, SMOC2 ja BMP3 geenitestitulokset.

vWD1 ja SMOC2 osalta ovat:

normaali x normaali: 100 % pennuista normaaleja

normaali x kantaja: 50 % normaaleja, 50 % kantajia

normaali x homotsygootti: 100 % kantajia

Suositellaan, että pyritään välttämään kahden BMP3 kantajan yhdistämistä. Jalostusvalinnoissa tulee pyrkiä välttämään kahden lyhytkuonoisen koiran yhdistämistä.

Vanhempien testitulosten perusteella terveitä koiria voi käyttää kahden sukupolven ajan, kolmas sukupolvi suositellaan testattavaksi geenitestillä.

4. Hampaat

Sallittuja hammaspuutoksia ovat P1 ja M3. Koiralle, jolta puuttuu muita kuin sallitut P1 ja M3, tulee valita partneriksi koira, jolla on rodussa hyväksytty hampaisto. Jos hampaita puuttuu enemmän kuin 3, jalostuskäyttöä tulisi harkita.

Muuta huomioitavaa ovat parodontiitti, kapeat ja lyhyet alaleuat sekä purentaviat.

5. Yhdistelmä

Yhdistelmän sukusiitosprosentti ei saisi ylittää 6,25 % 5 sukupolven ajalta.

Samaa yhdistelmää ei suositella tehtäväksi kahta kertaa.

Urosten jälkeläismäärän tulee jakautua mahdollisimman tasaisesti eri vuosille.

6. Luonne

Jalostukseen käytettävillä koirilla tulisi olla rodunomainen luonne. Liian arkaa tai vihaista koiraa ei suositella käytettäväksi ja vanhempien luonteet on suositeltavaa katsoa toisiaan tasapainottaviksi.

7. Lonkat

Suositellaan, että koira on virallisesti lonkkakuvattu. Raja-arvona suositellaan D-lonkkaa. D-lonkkaiselle tulee käyttää A- tai B-lonkkaista partneria.

8. Virheet

Yhdistelmässä on vältettävä samoja rotumääritelmän esittämiä vakavia virheitä ja puutteita.

9. Sairaudet

Kliinisesti sairasta koiraa ei saa käyttää jalostukseen. 


Koirarekisteriohje uudistuu vuoden 2023 alussa.


Suomen Volpino Italiano ry kerää tietoa rodusta, sen terveydestä, sekä käyttäytymisestä. Kyselyn voit täyttää nykyisistä tai jo edesmenneistä volpinoista. Kaikki vastaukset ovat arvokkaita rodun terveyden ja luonteen kartoittamisessa.  Kiitämme käyttämästäsi ajasta rodun terveyden eteen. Kyselyyn pääset vastaamaan tästä